Je gaat iedere dag fluitend naar je werk. Je doet altijd goed je best en bent druk bezig met het afronden van een belangrijk project. Plotseling komt je collega aangelopen, hij vertelt dat je bij de baas moet komen. Verbaasd kijk je op van je werk. Vrijdagmiddag bij de baas is erg onheilspellend. Je loopt de trappen op naar boven en loopt het kantoor van de directeur in. Nog geen vijf minuten later sta je weer buiten: ontslagen, zonder enige reden. Wat je in deze situatie altijd moet doen is het ontslag aanvechten! Veel mensen vinden het heel vervelend ontslagen te worden en laten het er vaak bij zitten, toch is dit niet goed, het is altijd belangrijk om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ontslag aanvechten dus, en wel direct. Tijdens het aanvechten van je ontslag doorloop je een aantal stappen:

  • Het schrijven van een brief
  • Vaststellen op welke manier
  • Ontslag via het UWV
  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Hulp vragen

Om te beginnen schrijf je een brief waarmee je aangeeft dat je het niet eens bent met de beslissing van de werkgever. In dit geval was je druk bezig met een project, had niks verkeerd gedaan, en werd toch op straat gezet. Je ontslag aanvechten begint daarom met een brief die kort maar krachtig jouw mening verwoord. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je het niet eens bent met de gemaakte beslissing omdat hij niet op feiten of geleverd werk berust. Het is erg belangrijk om in deze brief een rustige toon te hanteren. Dit is belangrijk vanwege een aantal redenen. In de eerste plaats wil je niet overkomen alsof jij degene bent die het ontslag heeft uitgelokt. Het is altijd makkelijker om juridische hulp te krijgen wanneer je zelf volgens het boekje werkt. Soms kan dit erg vervelend zijn en heel lang duren, maar wanneer je volgens de regels blijft handelen kan de schuld nooit bij jou komen te liggen. Je ontslag aanvechten is een langdurig proces, waar je uiteindelijk de vruchten van kunt plukken. Het is daarom essentieel dat je nooit je toon verheft in de eerste brief die je schrijft. In de tweede plaats kan het ook voorkomen dat de brief later door de werkgever wordt aangehaald om de eigen zaak kracht bij te zetten. Wanneer jij een slechte brief hebt geschreven met scheldwoorden, dan is het voor een eventuele kantonrechter eenvoudig om conclusies te trekken. Tot slot: zorg dat er geen spelfouten in de brief staan. Dit heeft alles te maken met professioneel gedrag. Je wilt goed overkomen en je ontslag aanvechten. Je ontslag aanvechten kan alleen slagen als je hier werk voor doet.

Ontslag aanvechten; manier vaststellen

Nadat je brief is geschreven en opgestuurd komt de volgende stap. In deze stap moet je vaststellen hoe de werkgever je wil ontslaan. Er zijn een aantal opties voor de werkgever. Afhankelijk van de optie die hij kiest zijn hier diverse juridische adviezen aan verbonden. Ook wat je zelf verschillende stappen ondernemen. We lopen de diverse mogelijkheden allemaal even door. In de eerste plaats is er het ontslag via het UWV. Ontslag aanvechten via het UWV is vrij eenvoudig. Je schrijft een zogeheten afweerschrift en levert dit in bij het uitvoeringsinstituut voor werknemersverzekeringen. Dit afweerschrift wordt vervolgens uitvoerig bestudeert en gecontroleerd. De belangrijkste rechtspersoon in dit geval is het UWV zelf. Zij bepalen of ze het geschrift goedkeuren of afkeuren. Ontslag aanvechten bij het UWV is dus een lastige zaak. Bij goedkeuring, kun je eigenlijk zeker zijn dat je baan behouden blijft. Bij afkeuring volgt een andere procedure. Je zou dan bijvoorbeeld in hoger beroep willen gaan. Bedenk je goed; ontslag aanvechten doe je of om je baan te houden of een goede ontslagvergoeding te krijgen. Het UWV zal meer gecharmeerd zijn van het feit dat je gewoon je baan wilt behouden. Probeer hier in het geschrift ook op in te spelen. Wanneer je direct zult vragen om een grote schadevergoeding wordt je afweergeschrift mogelijk een stuk sneller verworpen. Kom je na veel wikken en wegen er toch niet uit, dan is het misschien tijd om in hoger beroep te gaan. Een tweede vorm van ontslag is ontslag met wederzijds goedvinden. Dit is een lastige situatie, omdat je helemaal op jezelf bent aangewezen. Er gelden geen echte regels voor deze situatie, jullie moeten er samen uitkomen. Het kan zijn dat de werkgever meteen een prachtig bod doet dat je eigenlijk niet kunt weigeren. Het kan ook het geval zijn dat de werkgever goedkoop van je af wil komen. De belangrijkste tip bij dit soort types ontslag aanvechten is dat je moet denken wat je hierna gaat doen. Wanneer ontslag aanvechten niet kan leiden tot het behoud van de eigen baan, moet hier iets tegenover staan. Bedenk dat een redelijk geldbedrag misschien leuk lijkt, maar dat je wel weer op zoek moet naar een nieuwe baan.

Vraag hulp!

Veel mensen hebben onvoldoende verstand van juridische zaken om de eigen boontjes te doppen. Dit is helemaal niet erg, maar vraag dan wel om hulp. De allergrootste fout die je kunt begaan is onvoorbereid een gesprek instappen en later van een koude kermis thuiskomen. Er zal tal van advocatenbureaus die je bij je probleem kunnen helpen. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op https://verweij-juristen.nl. Ontslag aanvechten kan op deze site heel gemakkelijk, met behulp van professionele juristen. Begin vandaag nog met het proces en onthoud: blijf altijd professioneel.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn