Het nemen van watermonsters kan in verschillende gevallen erg belangrijk zijn. Bent u beheerder of eigenaar van een gebouw waar veel mensen komen en daar ook water gebruiken? Dan is het van belang dat u regelmatig test of laat testen of de watervoorziening nog aan alle eisen voldoet. Bij wet is vastgelegd dat in bepaalde gebouwen periodiek controles uitgevoerd moeten worden en er een beheerplan moet zijn met oog op het schoon houden van de watervoorziening. Dan gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuizen, maar ook om zwembaden of sporthallen. Het nemen van watermonsters hoort bij de controle die er plaats moet vinden. Waarom is dit nu zo belangrijk? In waterleidingen kunnen zich allerlei bacteriën gaan ophopen, vooral als het gaat om stilstaand water. Dit is bijvoorbeeld het geval als een sporthal gedurende de zomervakantie gesloten is en er dus geen gebruik wordt gemaakt van de douches. Worden de douches dan wel weer aangezet, dan kunnen via de waternevels de bacteriën zich door de ruimte verspreiden. Deze worden dan door de gebruikers van de douches ingeademd, waardoor zij ziek kunnen worden. Het nemen van watermonsters is daarom erg belangrijk als watervoorzieningen een periode niet gebruikt zijn en daarnaast dienen ze ook periodiek gecontroleerd te worden.

Watermonsters met oog op legionella

De voornaamste reden dat er watermonsters genomen worden, is het controleren op de aanwezigheid van de legionellabacterie. Veel mensen zullen hier wel eens gehoord van hebben, maar niet iedereen is op de hoogte van de gevolgen die het kan hebben. Krijgen mensen deze bacterie in hun lichaam, dan kunnen ze daar ziek van worden. Er zijn mensen die enkel wat klachten krijgen die vergelijkbaar zijn met griep, maar het is ook mogelijk dat het leidt tot de zogenaamde veteranenziekte. Men krijgt dan last van een longontsteking en in de ernstigste gevallen kan de patiënt komen te overlijden. Het niet regelmatig en op de juiste momenten nemen van watermonsters kan dus verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is het zeer belangrijk om u echt aan de richtlijnen te houden en problemen te voorkomen. Zijn de watermonsters genomen en is alles helemaal in orde? Dan hoeft u enkel dit resultaat te noteren en bent u tot de volgende controle weer klaar. Blijkt er iets niet in orde te zijn, dan dienen er maatregelen genomen te worden in de vorm van reiniging van de watervoorziening. Zo kan de legionellabacterie helemaal verwijderd worden en kunnen mensen weer veilig van het water gebruik maken.

Specialist op het gebied van gezond water

Kunt u dit nu zelf doen, het beheer van uw watervoorziening? Deels wel, maar niet iedereen wil dit zelf doen, veel organisaties laten dit liever over aan een gespecialiseerd bedrijf. Holland Building Maintenance is dan een goede keus. Zij kunnen niet alleen watermonsters voor u nemen en laten analyseren, maar u helpen met alles wat er komt kijken bij het op orde houden van uw watervoorziening, namelijk:

  • het uitvoeren van een risicoanalyse
  • het opstellen van uw beheerplan
  • het uitvoeren van de maatregelen die in het plan zijn opgenomen
  • bij uw drinkwaterinstallatie de keerklepcontrole uitvoeren
  • de boiler reinigen
  • zorgen voor desinfecteren van waterleidingen

Van het nemen van watermonsters, tot het weer helemaal op orde brengen van de waterinstallatie, zij kunnen echt alle aspecten op dit gebied van waterbeheer voor u uitvoeren. Doordat zij een erkend bedrijf zijn, weet u ook zeker dat het allemaal goed gebeurt en dat alles altijd helemaal op orde is. Zoekt u dus ook een specialist voor het nemen van watermonsters, het uitvoeren van uw beheerplan en het schoonhouden en schoonmaken van het water? Dan is Holland Building Maintenance dus een uitstekende optie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn